Upphandling

Ska du handla upp en leverantör för bakgrundskontroller?

Här följer några goda råd vid valet av leverantör:

  • Kontrollera att F-skattsedel finns för bolaget.
  • Kontrollera att inga skatteskulder finns hos kronofogden.
  • Kontrollera att revisionsberättelse är tillstyrkt.
  • Fundera över styrelsens sammansättning känns relevant i bolaget och att denna har en kontinuitet.
  • Efterfråga en rutin hur företaget hanterar rapporten efter genomfört uppdrag.
  • Kontrollera också att uppgifterna på företagets hemsida stämmer med uppgifterna i bolagsregistret.
  • Kontrollera att företaget har en postadress.
  • Efterfråga hos företaget en struktur för informationssäkerhet.

Medlemmar i Bakgrundskontrollföretagen BKF uppfyller alla ovan angivna krav.