Goda råd

Goda råd till er som ska genomföra bakgrundskontroll vid rekrytering

  • Tänk på att bakgrundskontroll är en del av en helhet i rekryteringen.
  • Alla handlingar/ information i rekryteringsprocessen ska hanteras enligt PUL.
  • Besluta på vilken nivå bakgrundskontroll ska göras – på alla eller endast till vissa befattningar inom företaget.
  • Informera tidigt i processen att bakgrundskontroll görs (gärna i annonsen).
  • Arbeta med medgivande från kandidaten.
  • Besluta var/när i anställningsprocessen bakgrundskontroll ska göras.
  • Gå inte för långt med slutkandidaten innan rapporten är klar.
  • Besluta vem som ska ta del av rapporten och begränsa antalet personer.
  • Fundera på är hur ni hanterar konsulter, inhyrd personal och visstidsanställda inom företaget.