Etiska riktlinjer

BKFs etiska riktlinjer

Nedan riktlinjer syftar till att ge vägledning för vilka etiska hänsyn medlemmar i BKF bör ta i förhållande till sina kunder och de personer som granskas.

  • Vi värnar alltid om kundens, den granskades och vår egen integritet.
  • Vi iakttar sträng konfidentialitet gällande information som kommer till vår kännedom vid granskning.
  • Vi utför ej granskningar på uppdrag av privatpersoner.
  • Vi utför ej granskningar där vi kan misstänka att syftet är att svärta ner personen som ska granskas.
  • Vi iakttar alla lagrum som finns inom ramen för vår verksamhet.
  • Vi redovisar ej information av personlig/känslig karaktär om informationen saknar relevans till uppdragets syfte.
  • Vi rekommenderar våra kunder att informera den berörda personen om att granskning ska ske.