Bakgrundskontrollföretagen BKF Årsmöte 2015 Protokoll

Bakgrundskontrollföretagen BKF Årsmöte 2015 Bakgrundskontrollföretagen BKF Årsmöte 2015 Tid: 22 maj kl 10-11 Plats: Barnhusgatan 3, ToFindOuts lokaler Årsmötets deltagare: Henrik Carlbark, 2Secure AB Birgitta Edlund, ToFindOut AB Zendry Svärdkrona, Gothia Protection Group AB och mötets ordförande Protokoll: Zendry Svärdkrona hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Dagordningen godkändes Zendry Svärdkrona valdes till mötets ordförande och sekreterare Birgitta […]

Bakgrundskontrollföretagen BKF årsmöte 2014 Protokoll

Bakgrundskontrollföretagen BKF Årsmöte 2014 Bakgrundskontrollföretagen BKF Årsmöte 2014 Tid: 4 juni kl 11 – 13 Plats: Militärsällskapet, Valhallavägen 104, Stockholm Årsmötets deltagare: Henrik Carlbark, 2Secure AB Birgitta Edlund, ToFindOut AB Inger Jonasdotter, BKF Zendry Svärdkrona, Gothia Protection Group AB Protokoll: Inger hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Dagordningen godkändes Inger Jonasdotter valdes till mötets ordförande […]

Look Closer utträde

Look Closer har den 20 september 2013 valt att utträda ur föreningen Bakgrundskontrollföretagen (BKF). Look Closers tjänster inom human due diligence skiljer sig mot de tjänster som erbjuds av majoriteten av de andra medlemmarna. Då BKFs verksamhet går i en riktning mot att lyfta vikten av bakgrundskontroller av anställda på alla nivåer och positioner inom […]

Pressmeddelande

Inger Jonasdotter, nyvald ordförande för bakgrundskontrollföretagen, BKF.

Årsmöte 2013 Protokoll

Bakgrundskontrollföretagen BKF Årsmöte 2013 Tid: 4 juni 2013, kl 11:00-13:00 Plats: Militärsällskapet, Valhallavägen 104, Stockholm Årsmötets deltagare: Henrik Carlbark, 2Secure Birgitta Edlund, ToFindOut Inger Jonasdotter, BKF Björn Modée, Look Closer Zendry Svärdkrona, Gothia Protection Group Protokoll: Mötet öppnade. Dagordningen godkändes. Inger Jonasdotter valdes till mötets ordförande och Birgitta Edlund till sekreterare. Röstlängden fastställdes. Deltagare godkände […]

Årsmöte 2013

Kallelse till årsmöte i Bakgrundskontrollföretagen BKF den 4 juni 2013 kl 11.00 – 13.00, Militärsällskapet, Valhallavägen 104 Stockholm.

Datainspektionens temagranskning 2011

BKFs kommentar till Datainspektionens temagranskning av branschen. Under 2011  genomförde Datainspektionen en temagranskning av branschen. Här är våra riktlinjer gällande hantering av information: Vi värnar om offentlighetsprincipen. I syfte att inte belasta myndigheter i onödan gör vi inför varje uppdrag en bedömning om var och på vilket sätt vi söker vilken information. Vi vill föra […]

Pressmeddelande

Under 2010 bildade företrädare för de största aktörerna inom bakgrundskontrollbranschen branschföreningen Bakgrundskontrollföretagen BKF. Föreningen har bland annat till syfte att verka för att etiska och moraliska riktlinjer efterlevs av medlemsföretagen. Integritet är ett av ledorden i detta arbete. Datainspektionen genomförde under slutet av 2010 och början av 2011 en temagranskning av branschen och har idag […]