Bakgrundskontroller ska användas
för minska arbetsmiljörisker samt skydda värden i företag och organisationer
Bakgrundskontroller är inte
ett verktyg för att bedöma en kandidats möjlighet att prestera på en tänkt befattning

Är ni intresserade av medlemskap?

Sprida kunskap

Sprida kunskap om branschen och vad bakgrundskontroller är

Riktlinjer

Att etiska och moraliska riktlinjer präglar branschen

Juridiska spörsmål

Att samverka kring juridiska spörsmål kring Personuppgiftslagen

Bakgrundskontrollföretagen BKF

  • Tänk på att… en bakgrundskontroll är en del av en helhet i rekryteringen.
  • Alla handlingar… i rekryteringsprocessen ska hanteras enligt GDPR.
  • Besluta på… vilken nivå bakgrundskontroll ska genomföras på.
  • Informera… tidigt i processen att bakgrundskontroll görs