Bakgrundskontrollföretagen BKF

BKF är grundat för att tillvarata intressen för företag som levererar bakgrundskontroller i samband med rekrytering.

BKF ska verka för att:

  • Sprida kunskap om branschen och vad bakgrundskontroller är.
  • Att etiska och moraliska riktlinjer präglar branschen.
  • Att samverka kring juridiska spörsmål kring Personuppgiftslagen.

BKF har antagit etiska riktlinjer som medlemsföretagen har skrivit under att man följer.

BKFs ställning till vad bakgrundskontroller i rekryteringsprocessen ska syfta till:

  • Bakgrundskontroller ska användas för minska arbetsmiljörisker samt skydda värden i företag och organisationer.
  • Bakgrundskontroller är inte ett verktyg för att bedöma en kandidats möjlighet att prestera på en tänkt befattning.
  • Bakgrundskontroller används för att vidimera information och uppgifter som kandidaten lämnat samt kontrollera uppgifter som är offentliga.